Lascentrum Norge AS utfører Eksaminering/Sertifisering av sveisere, maskinstillere og hardloddere i samarbeid med Force Technology.
Vi i Lascentrum Norge AS utfører eksaminering og videre utsteder sertifiseringsorganet Force Technology sertifikater når krav innenfor gjeldende sertifiseringsordning er tilfredsstilt.

Sveisere iht NS-EN ISO 9606-1 stål
Sveisere iht NS-EN ISO 9606-2 Aluminium og Aliminiumlegeringer.
Sveisere iht NS-EN ISO 9606-3 Kobber og Kobberlegeringer
Sveisere iht NS-EN ISO 9606-4 Nikkel og Nikkellegeringer
Sveisere iht NS-EN ISO 9606-5 Titan og Titanlegeringer, Zirkonium og Zirkoniumslegeringer.
Hardloddere NS- EN ISO 13585
Maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising iht NS-EN ISO 14732
Godkjennelse